Služby

 

Montáž vykurovacích systémov

 • Radiátorové vykturovanie
 • Podlahové vykurovanie
 • Stenové vykurovanie
 • Teplovzdušné vykurovanie
 • Plynové infražiariče
 • Teplovodné kotolne – plynové, peletkové a drevoštiepkové
 • Tepelné čerpadlá
 • Horúcovody
 • Solárne systémy pre ohrev TÚV a podporu vykurovania
 • Zaregulovanie systémov vykurovania
 • MaR
 • Projekcia vykurovacích systémov
 • Servis a revízie kotlov, horákov a komínov
 

Chladiace systémy

 • Fancoily
 • Chladené stropy
 • Rozvody chladiacich médií
 

Plynoinštalácia

 • Vonkajšie a vnútorné rozvody plynu
 • Regulačné stanice
 • Revízie plynových rozvodov a zariadení
 • RTG zvarov
 

Zdravotechnika

 • Vonkajšie a vnútorné rozvody pitnej aj úžitkovej vody
 • Čističky odpadových vôd
 • Prečerpávacie stanice
 • Vonkajšie a vnútorné rozvody splaškovej a dažďovej kanalizácie
 • Podtlakový systém dažďovej kanalizácie
 • Úpravne vody
 • Dezinfekcia potrubia
 

Protipožiarne systémy

Certifkácie oprávení:

 

TUV SUD autorita
Plynové zariadenia
Tlakové zariadenia
 
Sme oprávnený a spôsobilý 
vykonávať zásahy pre tieto 
zariadenia.
 
Oprávnenia na plynové zariadeniaOprávnenia na tlakové zariadenia

 

Servisná linka:

 

Pohotovostná a servisná linka

0903 570 101

PO - PIA od 8.00 do 19.00 hod

 

0903 381 910

PO - PIA od 19.00 do 8.00 hod

SO-NE celý deň